Skip to main content

Handels- og leveringsbetingelser for KaffeExpressen Booking

Parterne i aftalen er Kaffeexpressen ApS, som fremover vil blive omtalt som udlejer, og kunden hos Kaffeexpressen ApS, som fremover vil blive omtalt som lejer. Det er mellem parterne aftalt at nedenstående vilkår er gældende for aftalen.

1. Tid og sted

Baristalejen finder sted efter nærmere aftale, jf. online booking.

2. Betaling

Prisen for Lejen  er aftalt ifm. online booking.

Udlejer fremsender første faktura indenfor 3 hverdage, hvorefter flg. betalingsbetingelser er gældende:

  • 1. rate på 50% af det samlede beløb betales 7 dage efter bestillingsdato
  • 2. rate på 50% af det samlede beløb betales 7 dage efter arrangementet er afholdt

Udlejningen af baristaer til events, messer og private arrangementer er som aftalt ved online booking. Udlejningens varighed varierer fra en enkelt time til 8 timers varighed, men ønskes ekstra timer kan disse tilkøbes fra 1400 kr./timen ekskl. Moms.

Informeres udlejer om dette ønske inden fakturering er fuldført, vil denne ekstra opkrævning blive faktureret sammen med næstkommende faktura.

Informeres udlejer først om dette på dagen, fremsendes en faktura efter endt udlejning.

3. Aflysning eller afbrydelse

Lejers aflysning af kørslen vil ikke medføre refusion af det indbetalte beløb (1. rate), med mindre udlejer holdes skadesløs som følge af ny aftale med tredjepart om udlejning.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående:

  • Tekniske fejl på kaffeknallert eks. punktering.
  • Eller andre, lignende forhold.

Ved nedbrud refunderes beløbet svarende til de resterende timer af udlejningen.

Udlejer forpligter sig til at tilbagebetale forudbetaling, i tilfælde af udlejer aflysning.

Lejer afstår ved sin online booking ethvert krav som følge af udlejer aflysning.

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold.

Udlejer er ansvarlig for at drage omsorg for at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet, samt at kaffeknallerter, bryggeudstyr mv. er mekanisk efterset, og klar til brug ved starttidspunktet.

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde den indgåede aftale efter Forbrugerlovens §17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået ifm. online booking.


Lejer accepterer desuden at modtage relevant materiale fra udlejer, hvilket inkluderer tilbud på ekstra ydelser ifm. Kaffearrangementer, events og relevante tilbud o.l. Lejer kan til enhver tid frasige sig denne mulighed.

Handels- og leveringsbetingelser for KaffeExpressen.dk

1. Bestilling

Der kan bestilles varer hos Kaffeexpressen.dk via hjemmesiden 24 timer i døgnet. Vi leverer i hele Danmark.

Varer bestilt på nettet bliver afsendt med fragtmand men kan også afhentes på vores adresse efter aftale.

2. Betaling

Betaling kan foretages via Visa-Dankort/Mastercard/bankoverførsel, Viabill eller Santander Consumer Bank (delbetalinger), eller Mobile Pay.

Når du bestiller din ordre hos os, vil der blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre. Beløbet vil først blive trukket fra din konto, når din ordre er afsendt fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det, du har godkendt ved købet.

Ved andre former for betaling end kortbetaling skal vi kunne se, at pengene er indsat på vores konto, inden vi sender ordren afsted.

3. Priser

Alle priser er både eksklusive og inklusive moms og andre afgifter.

Når du lægger en vare i kurven, vil totalprisen blive opdateret.

Alle priser vises, således at prisen overfor forbrugeren fremgår inklusive moms og andre afgifter.

4. Udsolgte varer

Forbrugerkunder

Skulle en vare være udsolgt, vil Kaffeexpressen.dk lade varen udgå af din bestilling. Kaffeexpressen.dk vil dog altid kontakte dig ved udsolgte varer med henblik på levering af et andet tilsvarende produkt, afventning af ny levering eller evt. annullering af ordren.

Erhvervskunder

Kaffeexpressen.dk tager udtrykkeligt forbehold for udsolgte varer, herunder for at annullere bestilling af en udsolgt vare, såfremt vi ikke kan finde en løsning i enighed.

Kaffeexpressen.dk vil dog altid kontakte dig ved udsolgte varer med henblik på levering af et andet tilsvarende produkt, afventning af ny levering eller evt. annullering af ordren.

5. Levering

Pakker leveres via fragtmand.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at gennemføre køb i shoppen under 50 kr. – med mindre det afhentes hos Kaffeexpressen.dk

Fragtprisen er 39 kr i Danmark.

Ved forsendelser, der kommer retur til os pga. manglende navn eller tydelige beskrivelse af, hvem der bor på adressen, vil genfremsendelse af ordren stå for bestillerens egen omkostning.

6. Reklamationsret

Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at levere fejlfrie varer, men der kan undtagelsesvis opstå en fejl.

Hvis du ved modtagelsen konstaterer, at en vare er defekt eller fejlleveret, beder vi dig kontakte os på kontakt@kaffeexpressen.dk.

Som forbruger skal du kontakte os indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget en defekt eller fejl.

Som erhvervskunde anser vi din reklamation som rettidigt anmeldt, hvis du kontakter os inden 3 hverdage fra modtagelse.

Returvarer og reklamationer skal altid returneres med original emballage.

Kaffeexpressen.dk dækker evt. portoomkostninger i forbindelse med en reklamation/fejllevering ved forsendelse via fragtmand.

Bemærk at købelovens regler om mangler kan finde anvendelse for dit køb.

Hvis fragtmanden har ødelagt din pakke, kan det være vigtigt at reagere hurtigt. Vi beder dig derfor hjælpe os ved at have følgende vigtige punkter i tankerne, når du modtager en pakke fra os:

Husk disse vigtige punkter

– Undersøg din pakke straks ved modtagelsen. Se både udvendigt på kassen og inden i kassen for at konstatere eventuelle transportskader.

– Tag ikke indholdet i brug, hvis du har konstateret en skade eller mangel.
– Gem alt emballage – både den indre og den ydre emballage – indtil sagen er afsluttet.
– Lad ikke andre transportere pakken.

Tag billeder af pakken og send dem til os. Der skal være billeder af:
– Pakkens udvendige flader.
– Den samlede indvendige beskyttelse.
– De skadede varer.
– Fragtmandens label skal være synlig på et af billederne.

Bestillingskøb

Desuden er der ikke fortrydelses- eller returret på personlige kundebestillinger, dvs. bestillinger, der er specielt tilpasset dig som kunde. Vejledningen findes under produktet. Hvis vi vurderer, at vejledningen er fulgt, vil du få tilbudt et nyt produkt tilsvarende det, du bestilte.

Bortfald af reklamationsretten

Husk i alle tilfælde hvor du bestiller espressomaskiner, at disse kun er beregnet til brug med kalkfrit vand. For sådanne varer bortfalder reklamationsretten ved manglende brug af kalkfrit vand eller kalkfilter som foreskrevet i produktvejledningen. Ligeledes er der ingen reklamationsret for forhold som skyldes manglende løbende vedligeholdelse og rengøring som foreskrevet ved den enkelte vares brugsanvisning eller produktblad.

Dette gælder for private kunder og erhvervskunder.

7. Returnering/fortrydelse

Som privat kunde har du en lovmæssig fortrydelse ved handel via nettet. Der gælder dog følgende undtagelser, hvor du ikke har fortrydelsesret:

  • Bestillingsvarer, der er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et betydeligt personligt præg.
  • Varer, som forringes, forældes eller fordærves hurtigt.
  • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Fristen for at gøre brug af fortrydelsesretten er 14 dage fra du har fået varen i din besiddelse. Hvis den samme bestilling leveres over flere forsendelser, løber fristen, når du har modtaget den sidste levering.

Du kan udøve din fortrydelsesret ved at fremsende utvetydig meddelelse om brug af fortrydelsesretten til Kaffeexpressen.dk på den e-mailadresse, som er oplyst nedenfor i punkt 13. Du kan også vælge at benytte forbrugeraftalelovens standardformular til fortrydelsesret, som kan findes her.

Ved brug af fortrydelsesret betales omkostninger for returnering af varen via post af kunden.

Ved returnering skal varerne fremstå i samme stand som ved modtagelse, hvilket er ensbetydende med, at stof, der er klippet i, ikke kan returneres. De produkter, som er emballeret, skal ligeledes returneres i originalemballagen og i en stand, som gør videresalg muligt. Du hæfter altså for værdiforringelser af varen, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

Ved returnering er det kundens ansvar, at indpakningen er tilstrækkelig til at beskytte varen. Hvis en vare er skadet under returfragten, påhviler ansvaret og omkostningerne kunden.

8. Persondata

Når du foretager dig en bestilling på Kaffeexpressen.dk, så har vi behov for dine oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer samt e-mail, for at bestillingen kan leveres til dig. Vores hjemmeside anvender også cookies.

Du kan læse mere om vores håndtering af dine personoplysninger og cookies her:

  • Underretning om indsamling af personoplysninger
  • Cookie og persondatapolitik

Alle de oplysninger, Kaffeexpressen registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til gældende regler om personoplysninger.

9. Ansvarsbegrænsning og forbehold:

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl. Priserne er kun gældende i Danmark.

Kaffeexpressen påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang Kaffeexpressen er ansvarlig overfor køberen, er Kaffeexpressen.dk´s ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab med mere.

Kaffeexpressen.dk påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos os passer sammen med produkter købt andetsteds.

Ved forkert behandling af varen bortfalder returretten. Skader på maskiner, tekstiler eller personer er ligeledes på brugerens ansvar.

Desuden påtager Kaffeexpressen.dk sig ikke ansvar for tilfælde af allergiske reaktioner eller overfølsomhed i forbindelse med produkterne.

Ingen af ovennævnte forbehold kan dog tilsidesætte dansk lov.

10. Ændringer

Kaffeexpressen.dk forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser uden forudgående varsel. Du vil i givet fald blive bedt om at bekræfte, at du accepterer de nye betingelser.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

12. Kundeservice og klageadgang

Kaffeexpressen.dk´s kundeservice kan kontakes på mail ved at skrive til kontakt@kaffeexpressen.dk.

Vi gør altid vores yderste for at gøre dig tilfreds, og derfor håber vi, at du altid vil kontakte os først, hvis noget ikke er, som du forventer.

Har du købt hos os som forbruger, har du også mulighed for at benytte følgende klagemuligheder:

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

ODR (Online Dispute Resolution) – EU forbrugerklageportal for online handel

13. Selskabsoplysninger

Kaffeexpressen ApS
Smallegade 11
DK-9520 Skørping
Cvr: 39207087
kontakt@kaffeexpressen.dk
Tlf.: 71991041

14. Aftaler

Alle aftaler indgås på dansk.

15. Bestillingsoversigt og faktura

Når du har foretaget en bestilling på Kaffeexpressen.dk, modtager du en ordrebekræftelse pr. mail, der giver et overblik over bestillingen. Når ordren er pakket og afsendt, vil du modtage en faktura på din bestilling.